Author: kct

[Review] Son Kylie Velvet Lip Kit Rosie Hồng Đất Thanh Lịch

[Review] Son Kylie Velvet Lip Kit Rosie Hồng Đất Thanh Lịch

Review Son Kylie Velvet Lip Kit Rosie Hồng Đất Kylie Velvet Lip Kit Rosie Có thể các nàng cũng đã biết, năm 2018 là năm cho sắc hồng đất lên môi. Mặc dù là sắc son pha mới nổi, nhưng nó lại được cộng đồng làm đẹp đánh giá rất cao. Và các nàng biết sắc hồng đất của nhà...