Author: kct

4 loại kem nền dùng mùa hè chẳng lo xuống tone

4 loại kem nền dùng mùa hè chẳng lo xuống tone

Chắc hẳn là con gái, ai cũng từng trải qua cảm giác kinh hoàng mỗi khi trang điểm vào mùa hè. Rõ ràng bạn vừa mới makeup xinh đẹp, bước ra ngoài trời chỉ 5 phút mồ hôi đã đầm đìa, kem nền, phấn phủ cứ phải chảy ròng ròng, chưa kể tới nếu dùng loại masscara không chống...