Tư vấn lái xe an toàn : Cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe không?

Tư vấn lái xe an toàn : Cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe không?: Từ ngày 1/11/2016 khi gặp biển biển cấm rẽ trái (P123a) thì sẽ không cấm quay đầu.

Khi gặp biển P123a xe có được phép quay đầu không?

Trả lời cho câu hỏi Cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe không?:

Theo Quy chuẩn 41/2012, biển cấm rẽ trái (mã P123a) cấm luôn quay đầu. Nhưng từ quy chuẩn 41/2016 có hiệu lực từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái (P123a) sẽ không cấm quay đầu.

– Không có khái niệm “Muốn quay đầu thì phải rẽ trái” như trước đây. Tất cả các hành vi đều được quy định theo mô tả của Quy chuẩn 41.