Category: Chăm sóc da mặt

Bị mụn thì không dưỡng da? bạn có nghĩ vậy không?

Bị mụn thì không dưỡng da? bạn có nghĩ vậy không?

Nhiều người nói với mình rằng ”bị mụn thì không dưỡng da”, ”bị mụn thì đừng dưỡng da càng mụn đó”, ”da mụn dưỡng ẩm làm gì, càng ẩm càng mụn”,….bla….bla….đó là hồi mình bị mụn và mình biết điều đó là không đúng. Nhưng...